News

Fons català de cooperació

Fons Català de Cooperació
Fons Català de Cooperació?seeing image of Fons Català de Cooperació (new window)

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Més informació a: http://www.fonscatala.org

Projectes realitzats amb l’Ajuntament de l’Hospitalet: 

 • 1998: Ajut Humanitària d’Emergència per al Sud del Sudan
 • 1999: Casa d’Acollida d’adolescents en risc. Managua- Nicaragua
 • 2000: Campanya d’Ajut d'Emergència per Palestina
 • 2001: Compra i reparació d’una potabilitzadora d’aigua a Centre Amèrica
 • 2002: Compra urgent d’aliments pels Campaments Sahrauís
 • 2004: Solidaritat amb els Afectats del Terratrèmol D’Al-Hoceima (Nord del Marroc)
 • 2005: Campanya d¡Emergència al Sud- Est Asiàtic
 • 2006: Resposta davant les inundacions als campaments de refugiats Sahrauís
 • 2007: Campanya d’Emergència. Resposta als efectes del terratrèmol al Perú
 • 2009-2010: Conveni de Col·laboració Humanitària.

Accès a...

 • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
 • Poster of the title page of the comic
Town council of L'Hospitalet
With the support of:Regional government of BarcelonaL'Hospitalet human rights