Notícies

Zones d'actuació

La concentració per a evitar la dispersió de recursos disponibles fa que nostra cooperació se centri a zones molt concretes, a països amb els quals L'Hospitalet té una relació social o d'una altra índole. Els projectes on hi participin ciutadans i entitats de L'Hospitalet són la nostra priorització clau, i continuar així, els processos consolidats en anys anteriors i que tenen un fort impacte. D'aquesta manera l'interès en els treballs internacionals del municipi va sempre lligat a la pròpia ciutadania. Així doncs, L'Hospitalet haurà de relacionar-se amb municipis específics, a l’empar d’uns paràmetres de ciutats on la cooperació no tan sols es limiti a projectes econòmics puntuals, sinó que també realitzi treballs tècnics amb altres urbs de les nostres característiques generals. Lògicament, tant per trajectòria com per eficàcia i índex de desenvolupament, l'àrea andina, l'àfrica occidental, el mediterrani i el Sahel seran prioritaris.

Any 2019Any 2013

Accès a...

  • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
  • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
  • Poster de la portada del còmic
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans