Notícies

Sensibilització

En el tema de sensibilització i dintre del Plans de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de L’Hospitalet es prioritza:  l ’educació pel desenvolupament i la sensibilització de la societat catalana, el recolzament als agents socials que treballen en el foment de la Cultura de Pau i els Drets Humans i la participació en xarxes i iniciatives de foments de la Cultura de Pau. 

La promoció i la de defensa dels Drets Humans és un eix tranversal de les polítiques implementades per l’Ajuntament de L’Hospitalet, però,  el que es fa imprescindible és una voluntat de treball intersectorial i interdepartamental.  Això suposa potenciar espais de trobada i col•laboració dins de l’Ajuntament per tal d’actuar de manera coherent en totes les polítiques que s’implementen. 

Nostre Pla de Sensibilització és fruit de la iniciativa de diverses entitats de la ciutat, així com de les accions directes que en aquest tema desenvolupa l’Ajuntament de L’Hospitalet.

La col•laboració amb la Diputació de Barcelona en el tema de la sensibilització ens ha permès desenvolupar accions puntuals i plans de sensibilització al municipi. 

Com a objectius específics del Pla de Sensibilització hem volgut promoure i enfortir l’educació per la pau i els Drets Humans, mitjançant la Cultura de la Pau i el respecte pels Drets Humans com a eina pràctica de millora de la convivència social a l’Hospitalet. 

També, hem volgut projectar polítiques de pau i drets humans en el conjunt dels àmbits de govern local i donar suport al teixit social que hi treballa.
Festa de la diversitat
Festa de la diversitat
L'H amb els Drets Humans
L'H amb els Drets Humans
Memòries
Memòries

Accès a...

  • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
  • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
  • Poster de la portada del còmic
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans