Notícies

L'H amb els Drets Humans

En el tema de sensibilització i dintre del Plans de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de L’Hospitalet es prioritza:  l ’educació pel desenvolupament i la sensibilització de la societat catalana, el recolzament als agents socials que treballen en el foment de la Cultura de Pau i els Drets Humans i la participació en xarxes i iniciatives de foments de la Cultura de Pau. 

La promoció i la de defensa dels Drets Humans és un eix tranversal de les polítiques implementades per l’Ajuntament de L’Hospitalet, però,  el que es fa imprescindible és una voluntat de treball intersectorial i interdepartamental.  Això suposa potenciar espais de trobada i col•laboració dins de l’Ajuntament per tal d’actuar de manera coherent en totes les polítiques que s’implementen. 

Nostre Pla de Sensibilització és fruit de la iniciativa de diverses entitats de la ciutat, així com de les accions directes que en aquest tema desenvolupa l’Ajuntament de L’Hospitalet.

La col•laboració amb la Diputació de Barcelona en el tema de la sensibilització ens ha permès desenvolupar accions puntuals i plans de sensibilització al municipi. 

Com a objectius específics del Pla de Sensibilització hem volgut promoure i enfortir l’educació per la pau i els Drets Humans, mitjançant la Cultura de la Pau i el respecte pels Drets Humans com a eina pràctica de millora de la convivència social a l’Hospitalet. 

També, hem volgut projectar polítiques de pau i drets humans en el conjunt dels àmbits de govern local i donar suport al teixit social que hi treballa.
Festa de la diversitat
Festa de la diversitat
L'H amb els Drets Humans
L'H amb els Drets Humans
Memòries
Memòries

L'H amb els Drets Humans

El Pla de Sensibilització del Programa de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de L'Hospitalet persegueix contribuir a la defensa i promoció dels Drets Humans, l'educació a la ciutadania i la cultura de Pau, mitjançant activitats sobre els Drets Humans i d'aproximació a la situació sociopolítica i econòmica dels països en vies de desenvolupament i també entorn de la Cooperació al Desenvolupament a escala internacional.

Vol també aconseguir una major implicació per part dels ciutadans i ciutadanes de la comunitat educativa i dels joves en les activitats que proposem de sensibilització. Donar recolzamet per enfortir a les ONG's i entitats de la ciutat, que treballen en la defensa dels drets humans i en temes de cooperació a fi de millorar la situació sociopolítica i econòmica dels països en vies de desenvolupament i mantenir un teixit de voluntariat cada dia més actiu i jove, que treballi per garantir la convivència i la solidaritat a la nostra ciutat.

Activitats 2021

 • Les diverses activitats del Programa de Cooperació i Solidaritat en defensa i promoció dels Drets Humans, les podeu consultar recollides en les memòries de sensibilització

  Memòries de sensibilització per anys

  La promoció i la defensa dels drets humans és un eix transversal de les polítiques implementades per l’Ajuntament de L’Hospitalet, per la qual cosa és imprescindible una voluntat de treball intersectorial i interdepartamental. Això suposa espais de trobada i col·laboració dins de l’Ajuntament per tal d’actuar de manera coherent en totes les polítiques que s’implementen.
  Com a objectius específics del Pla de Sensibilització hem volgut promoure i enfortir l’educació per la pau i els drets humans, mitjançant la cultura de la pau i el respecte pels drets humans com a eina pràctica de millora de la convivència social a L’Hospitalet. També hem volgut projectar polítiques de pau i drets humans en el conjunt dels àmbits de govern local i donar suport al teixit social que hi treballa, i ho hem aconseguit mitjançant diverses actuacions que a continuació es presenten

Activitats 2018

 • Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat
  Veure imatge de Primera pàgina de la carta (nova finestra)
  L'Hospitalet de Llobregat és una de les primeres ciutats que va recollir el compromís dels governs locals amb la defensa dels drets humans dins el seu àmbit competencial.

  "La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat és un document que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats, a totes i cadascuna de les persones que habiten en un municipi.

  És fruït de la iniciativa dels municipis reunits en la 1ª Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans (Barcelona, 1998) per commemorar el 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta conferència va posar de manifest que la implementació de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides és un repte per a Europa i que, donat que la majoria d'habitants del món viuen en zones urbanes, és necessari promoure la dignitat i el respecte als Drets Humans dins les ciutats.

  Així, es va acordar elaborar una declaració que recollís el compromís dels governs locals amb la defensa dels drets humans dins el seu àmbit competencial, un instrument per tal de precisar millor els drets i obligacions dels ciutadans i ciutadanes en aquest escenari ple de contradiccions que són els nostres pobles i ciutats.

  La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, és un instrument polític, no jurídic, vertebrat per una idea: la ciutat és de totes aquelles persones que l’habiten i totes elles tenen dret a la ciutat, als drets de ciutadania".

Accès a...

 • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
 • Poster de la portada del còmic
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans