Notícies

Principis bàsics

La nostra cooperació no és un model generalista d'estat, com ja hem comentat, ni tampoc un model d’humanitarisme associatiu, sinó que parteix de l'articulació i la iniciativa municipals. Les administracions locals –les institucions més properes als ciutadans – recullen de primera mà les preocupacions socials. D’aquí en surt l'interès dels ciutadans per la solidaritat internacional i la cooperació directa entre municipis, de manera que la nostra Cooperació Municipal Descentralitzada (CMD) esdevé el reflex i la canalització d'una inquietud social i institucional. Per a nosaltres, el municipi és l'àmbit més proper de participació, l’assumpció més directa de responsabilitats democràtiques, un element que cal tenir present en àmbits superiors. En els fòrums d’alt nivell sobre l’eficàcia de l'ajuda, per tant, també s'haurà de comptar amb la participació de la cooperació descentralitzada, és a dir, la dels municipis.

Tot plegat ja es va posar de manifest en el 4t Fòrum d’Alt Nivell sobre l’Eficàcia de l’Ajuda celebrat a Busan (Corea del Sud), l'1 de desembre del 2011. S’hi va afermar el paper dels actors locals, de manera que les ciutats han de saber aprofitar els mecanismes de cooperació que permet el marc legal de la diplomàcia nacional per tenir un pes específic en les relacions internacionals, mitjançant l’especificitat d'estratègies concertades en el camp europeu, que posin de manifest la importància de les seves relacions internacionals i dels processos de cooperació institucionals.

Les ciutats com L'Hospitalet de Llobregat han de disposar d 'un model sustentat en dues bases:

- Cooperació concertada: el foment de la participació de les nostres entitats i ONGs en els projectes de cooperació fa que sigui efectiva la viabilitat, la sostenibilitat i l'eficàcia del desenvolupament. Cal seguir incidint en els mecanismes que ens permetin garantir una major transparència i un seguiment que avaluï les iniciatives de cooperació al desenvolupament.

- Cooperació municipalista: cooperació directa amb els municipis de països del sud, alguns dels quals estan associats a xarxes municipalistes internacionals. Més aprofundiment en els treballs de governança democràtica i en els plànols purament de serveis i funcions municipals.


Accès a...

  • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
  • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
  • Poster de la portada del còmic
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans