Notícies

Reglament del Consell Municipal de Cooperació

El Consell Municipal de Cooperació  va ser un òrgan de participació de les associacions ciutadanes i de les organitzacions no governamentals, l’activitat fonamental de les quals fos la cooperació i l'ajut humanitari als països en vies de desenvolupament. Va tenir  un caire deliberant i consultiu, amb funcions assessores en matèries relacionades, tal i com indica el seu nom, amb la cooperació i solidaritat internacional.

Reglament del Consell Municipal de Cooperació

El Reglament de Participació Ciutadana de L'Hospitalet del 25 de juliol de 1997, determina la creació d'òrgans de participació sectorial  com ara el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de L'Hospitalet, en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament dels països més desfavorits, econòmica, social i culturalment. La constitució dels Consells de Participació estableix els òrgans del Consell,  la seva composició i la normativa interna de funcionament.

Accès a...

  • Obert el termini de sol·licituds de subvencions 2024
  • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
  • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
  • Poster de la portada del còmic
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans