Notícies

Últims actes del Consell Municipal de Cooperació

El Consell Municipal de Cooperació  va ser un òrgan de participació de les associacions ciutadanes i de les organitzacions no governamentals, l’activitat fonamental de les quals fos la cooperació i l'ajut humanitari als països en vies de desenvolupament. Va tenir  un caire deliberant i consultiu, amb funcions assessores en matèries relacionades, tal i com indica el seu nom, amb la cooperació i solidaritat internacional.

Accès a...

  • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
  • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
  • Poster de la portada del còmic
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans